Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.06.2018. godine

1.Prethodno stanje
12.631.079,32 RSD
2.Zaduženje
176.711,12 RSD
3.Odobrenje
2.728.473,58 RSD
4.Novo stanje
15.182.841,78 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.06.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.06.2018. godine

1.Lekovi, sanitetski materijal
3.332.032,16 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
4.253.651,37 RSD
Ukupno:
7.585.683,53 RSD