Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.06.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.358.806,52 RSD
2.Zaduženje
101.182,79 RSD
3.Odobrenje
1.592.383,33 RSD
4.Novo stanje
6.850.007,06 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.06.2019. godine

1.Otpremnine i jubilarne nagrade
1.455.169,33 RSD
Ukupno:
1.455.169,33 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.06.2019. godine

1.Ostala plaćanja - Prinudna naplata
101.182,79 RSD
Ukupno:
101.182,79 RSD