Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.07.2017. godine

1.Prethodno stanje
6.256.161,89 RSD
2.Zaduženje
4.511.288,82 RSD
3.Odobrenje
3.303.598,33 RSD
4.Novo stanje
5.048.471,40 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.07.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.07.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
144.565,16 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
3.301.235,73 RSD
3.Ostala plaćanja
116.999,94 RSD
Ukupno:
3.562.800,83 RSD