Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.07.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.943.933,73 RSD
2.Zaduženje
2.877.510,14 RSD
3.Odobrenje
7.710.214,58 RSD
4.Novo stanje
8.776.098,17 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.07.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.07.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
322.196,95 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
3.893.552,17 RSD
Ukupno:
4.215.749,13 RSD