Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.07.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.677.204,51 RSD
2.Zaduženje
355.769,84 RSD
3.Odobrenje
6.308.517,67 RSD
4.Novo stanje
10.629.952,34 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.07.2019. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
5.166.916,67 RSD
Ukupno:
5.166.916,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.07.2019. godine

1.Lekovi
100.000.00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
255.769,84 RSD
Ukupno:
355.769,84 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.07.2019. godine