Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.07.2023. godine

1.Prethodno stanje
9.047.484,13 RSD
2.Zaduženje
598.899,70 RSD
3.Odobrenje
286.258,00 RSD
4.Novo stanje
8.734.842,43 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.07.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.07.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
598.087,10 RSD
2.Ostala plaćanja
812,60 RSD
Ukupno:
598.899,70 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.07.2023. godine