Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.08.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.929.940,66 RSD
2.Zaduženje
991.838,17 RSD
3.Odobrenje
964.555,67 RSD
4.Novo stanje
4.902.658,16 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.08.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.08.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
900.955,67 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
90.882,50 RSD
Ukupno:
991.838,17 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.08.2020. godine