Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.08.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.800.717,49 RSD
2.Zaduženje
14.820,00 RSD
3.Odobrenje
140.204,00 RSD
4.Novo stanje
5.926.101,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.08.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.08.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
14.820,00 RSD
Ukupno:
14.820,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.08.2019. godine