Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.08.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.683.840,55 RSD
2.Zaduženje
906.874,95 RSD
3.Odobrenje
74.220.020,61 RSD
4.Novo stanje
81.996.986,21 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.08.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.08.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
468.477,48 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
405.097,47 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
33.300,00 RSD
Ukupno:
906.874,95 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.08.2021. godine