Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.09.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.576.021,00 RSD
2.Zaduženje
62.235,00 RSD
3.Odobrenje
141.270,00 RSD
4.Novo stanje
4.655.056,00 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.09.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.09.2020. godine

1.Prevoz
2.235,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - AQUA SYSTEM
60.000,00 RSD
Ukupno:
62.235,00 RSD