Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.09.2019. godine

1.Prethodno stanje
10.111.508,60 RSD
2.Zaduženje
23.567,35 RSD
3.Odobrenje
157.243,00 RSD
4.Novo stanje
10.245.184,25 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.09.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.09.2019. godine

1.Plate
8.547,35 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
15.020,00 RSD
Ukupno:
23.567,35 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.09.2019. godine