Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.049.770,56 RSD
2.Zaduženje
388.280,77 RSD
3.Odobrenje
4.724.958,25 RSD
4.Novo stanje
12.386.448,04 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.10.2019. godine

1.Energenti
813.344,60 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
1.304.919,59 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
655.416,67 RSD
Ukupno:
2.773.680,86 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.10.2019. godine

1.Plate
8.584,92 RSD
2.Prevoz
1.015,00 RSD
3.Lekovi
32.994,56 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
345.686,29 RSD
Ukupno:
RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.10.2019. godine