Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.10.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.458.863,94 RSD
2.Zaduženje
18.000,00 RSD
3.Odobrenje
173.244,00 RSD
4.Novo stanje
7.614.107,94 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.10.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.10.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
18.000,00 RSD
Ukupno:
18.000,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.10.2021. godine