Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.10.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.151.125,71 RSD
2.Zaduženje
10.339.404,58 RSD
3.Odobrenje
10.326.949,58 RSD
4.Novo stanje
10.138.670,71 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.10.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.10.2022. godine

1.Lekovi
3.239.464,18 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
285.565,80 RSD
3.Energenti
4.799.539,09 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi - Velebit
200.000,00 RSD
5.Lekovi van ugovora
1.814.835,51 RSD
Ukupno:
10.339.404,58 RSD