Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.11.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.384.472,86 RSD
2.Zaduženje
1.696.136,51 RSD
3.Odobrenje
109.200,00 RSD
4.Novo stanje
4.797.536,35 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.11.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.11.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.398.330,17 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
297.806,34 RSD
Ukupno:
1.696.136,51 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.11.2020. godine