Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
16.308.937,92 RSD
2.Zaduženje
3.145.048,66 RSD
3.Odobrenje
736.229,76 RSD
4.Novo stanje
13.900.119,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.11.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
593.947,76 RSD
Ukupno:
593.947,76 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.11.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
3.054.759,52 RSD
2.Ostala plaćanja
90.289,14 RSD
Ukupno:
3.145.048,66 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.11.2022. godine