Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.12.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.001.846,43 RSD
2.Zaduženje
2.851.951,87 RSD
3.Odobrenje
8.497.419,01 RSD
4.Novo stanje
9.647.313,57 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.12.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.12.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
1.561.278,75 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
4.141.754,29 RSD
Ukupno:
5.968.323,04 RSD