Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.12.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.370.244,74 RSD
2.Zaduženje
271.074,01 RSD
3.Odobrenje
362.519,89 RSD
4.Novo stanje
6.461.690,62 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.12.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.12.2019. godine

1.Ostala plaćanja - OMT- SREDSTVA GRADA
271.074,01 RSD
Ukupno:
271.074,01 RSD