Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
13.300.427,73 RSD
2.Zaduženje
1.811.810,76 RSD
3.Odobrenje
15.620.459,98 RSD
4.Novo stanje
27.109.076,95 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.12.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.12.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.033.295,70 RSD
2.Ostala plaćanja - Sredstva Grada Novog Sada
778.815,06 RSD
Ukupno:
1.811.810,76 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.12.2023. godine