Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.01.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.884.384,06 RSD
2.Zaduženje
4.521.171,81 RSD
3.Odobrenje
2.991.822,98 RSD
4.Novo stanje
7.355.035,23 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.01.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
2.898.435,98 RSD
Ukupno:
2.898.435,98 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.01.2021. godine

1.Prevoz
1.508.115,83 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
2.898.435,98 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
114.620,00 RSD
Ukupno:
4.521.171,81 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.01.2021. godine