Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.01.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.418.529,17 RSD
2.Zaduženje
240.804,10 RSD
3.Odobrenje
183.601,00 RSD
4.Novo stanje
5.361.326,07 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.01.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.01.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
236.104,10 RSD
2.Ostala plaćanja
4.700,00 RSD
Ukupno:
240.804,10 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.01.2023. godine