Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.01.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.374.889,23 RSD
2.Zaduženje
52.156,06 RSD
3.Odobrenje
193.395,00 RSD
4.Novo stanje
5.516.128,17 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.01.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.01.2024. godine

1.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
48.763,68 RSD
2.Ostala plaćanja
3.392,38 RSD
Ukupno:
52.156,06 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.01.2024. godine