Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.10.2018. godine

1.Prethodno stanje
8.048.029,54 RSD
2.Zaduženje
456.882,65 RSD
3.Odobrenje
2.122.825,07 RSD
4.Novo stanje
9.713.971,96 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.10.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.10.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
1.925.302,39 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
8.490,29 RSD
Ukupno:
1.933.792,68 RSD