Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.02.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.570.193,51 RSD
2.Zaduženje
611.278,02 RSD
3.Odobrenje
157.409,00 RSD
4.Novo stanje
5.116.324,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.02.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.02.2019. godine

1.Energenti
258,59 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
611.019,43 RSD
Ukupno:
611.278,02 RSD