Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.02.2021. godine

1.Prethodno stanje
9.214.917,13 RSD
2.Zaduženje
39.820,00 RSD
3.Odobrenje
85.663,68 RSD
4.Novo stanje
9.260.760,81 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.02.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.02.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
14.820,00 RSD
2.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
39.820,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.02.2021. godine