Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.03.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.500.394,88 RSD
2.Zaduženje
920.070,64 RSD
3.Odobrenje
4.645.301,98 RSD
4.Novo stanje
7.225.626,22 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.03.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.03.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
1.241.556,80 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
2.169.380,27 RSD
3.Ostala plaćanja
105.192,06 RSD
Ukupno:
3.516.128,13 RSD