Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.03.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.230.387,19 RSD
2.Zaduženje
125.400,00 RSD
3.Odobrenje
3.327.174,08 RSD
4.Novo stanje
8.432.161,27 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.03.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
3.078.331,90 RSD
Ukupno:
3.078.331,90 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.03.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
120.500,00 RSD
2.Ostala plaćanja
4.900,00 RSD
Ukupno:
125.400,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.03.2020. godine