Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.03.2021. godine

1.Prethodno stanje
9.674.006,14 RSD
2.Zaduženje
1.372.968,60 RSD
3.Odobrenje
6.196.227,88 RSD
4.Novo stanje
14.497.265,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.03.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
2.233.709,80 RSD
2.Energenti
3.294.586,24 RSD
Ukupno:
5.528.296,04 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.03.2021. godine

1.Lekovi
65.926,08 RSD
2.Lekovi van ugovora
509.334,76 RSD
3.Ostala plaćanja - Povrat sredstava - RFZO-u
797.707,76 RSD
Ukupno:
1.372.968,60 RSD