Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
7.072.759,03 RSD
2.Zaduženje
1.369.346,77 RSD
3.Odobrenje
167.862,00 RSD
4.Novo stanje
5.871.274,26 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.03.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.03.2024. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.357.918,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
7.200,00 RSD
3.Ostala plaćanja
4.228,77 RSD
Ukupno:
1.369.346,77 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.03.2024. godine