Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.04.2018. godine

1.Prethodno stanje
7.773.587,93 RSD
2.Zaduženje
4.547.069,95 RSD
3.Odobrenje
286.661,41 RSD
4.Novo stanje
3.513.179,39 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.04.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.04.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
500.000,00 RSD
Ukupno:
500.000,00 RSD