Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.04.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.192.235,07 RSD
2.Zaduženje
3.355.328,97 RSD
3.Odobrenje
844.005,88 RSD
4.Novo stanje
5.680.911,98 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.04.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.04.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.402.311,57 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
693.399,40 RSD
3.Ostala plaćanja
1.259.618,00 RSD
Ukupno:
3.355.328,97 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.04.2021. godine