Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.04.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.056.437,30 RSD
2.Zaduženje
50.000,00 RSD
3.Odobrenje
170.856,00 RSD
4.Novo stanje
6.177.293,30 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.04.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.04.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - JP Pošta Srbije
50.000,00 RSD
Ukupno:
50.000,00 RSD