Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.04.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.498.641,01 RSD
2.Zaduženje
532.512,00 RSD
3.Odobrenje
170.366,00 RSD
4.Novo stanje
5.136.495,01 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.04.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.04.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
531.704,00 RSD
2.Ostala plaćanja
808,00 RSD
Ukupno:
532.512,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.04.2023. godine