Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.05.2021. godine

1.Prethodno stanje
6.528.835,53 RSD
2.Zaduženje
3.834.274,80 RSD
3.Odobrenje
1.456.292,01 RSD
4.Novo stanje
4.150.852,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.05.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.05.2021. godine

1.Lekovi
438.039,91 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
1.913.576,94 RSD
3.Lekovi van ugovora
896.384,10 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
586.273,85 RSD
Ukupno:
3.834.274,80 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.05.2021. godine