Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.05.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.476.670,77 RSD
2.Zaduženje
3.403.175,69 RSD
3.Odobrenje
3.531.886,19 RSD
4.Novo stanje
7.605.381,27 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.05.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.05.2022. godine

1.Lekovi
994.658,94 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
1.967.103,68 RSD
3.Lekovi van ugovora
382.001,07 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
59.412,00 RSD
Ukupno:
3.403.175,69 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.05.2022. godine