Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.05.2023. godine

1.Prethodno stanje
9.707.008,12 RSD
2.Zaduženje
4.129.027,35 RSD
3.Odobrenje
154.229,72 RSD
4.Novo stanje
5.732.210,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.05.2023. godine

1.Lekovi
1.358,72 RSD
Ukupno:
1.358,72 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.05.2023. godine

1.Plate
16.990,42 RSD
2.Lekovi
1.358,72 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
3.485.951,17 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
621.116,80 RSD
5.Ostala plaćanja
3.610,24 RSD
Ukupno:
4.129.027,35 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.05.2023. godine