Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.06.2017. godine

1.Prethodno stanje
5.650.150,99 RSD
2.Zaduženje
3.009.359,49 RSD
3.Odobrenje
1.286.399,33 RSD
4.Novo stanje
3.927.190,83 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.06.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.06.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
743.898,63 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
26.769,97 RSD
Ukupno:
770.668,60 RSD