Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.06.2018. godine

1.Prethodno stanje
15.182.841,78 RSD
2.Zaduženje
7.585.603,53 RSD
3.Odobrenje
211.472,00 RSD
4.Novo stanje
7.808.630,25 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.06.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.06.2018. godine

1.Lekovi, sanitetski materijal
518.884,20 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.922.219,76 RSD
3.Ostala plaćanja
371.947,94 RSD
Ukupno:
2.813.051,90 RSD