Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.06.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.850.007,06 RSD
2.Zaduženje
30.000,00 RSD
3.Odobrenje
334.186,88 RSD
4.Novo stanje
7.154.193,94 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.06.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.06.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
30.000,00 RSD
Ukupno:
30.000,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.06.2019. godine