Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.06.2023. godine

1.Prethodno stanje
7.755.842,41 RSD
2.Zaduženje
1.503.461,49 RSD
3.Odobrenje
231.853,70 RSD
4.Novo stanje
6.484.234,62 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.06.2023. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
116.353,70 RSD
Ukupno:
116.353,70 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.06.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.387.107,79 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
116.353,70 RSD
Ukupno:
1.503.461,49 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.06.2023. godine