Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.07.2017. godine

1.Prethodno stanje
5.048.471,40 RSD
2.Zaduženje
3.562.800,83 RSD
3.Odobrenje
1.303.827,80 RSD
4.Novo stanje
2.789.498,27 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.07.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.07.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
1.530.937,35 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
112.472,12 RSD
Ukupno:
1.643.409,47 RSD