Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.07.2018. godine

1.Prethodno stanje
5.245.568,04 RSD
2.Zaduženje
963.781,77 RSD
3.Odobrenje
133.803,00 RSD
4.Novo stanje
4.415.589,27 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.07.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.07.2018. godine

1.Prevoz
1.264.381,40 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
235.911,00 RSD
3.Ostala plaćanja
2.868,13 RSD
Ukupno:
1.502.160,53 RSD