Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.07.2018. godine

1.Prethodno stanje
8.776.098,17 RSD
2.Zaduženje
4.215.749,13 RSD
3.Odobrenje
685.219,00 RSD
4.Novo stanje
5.245.568,04 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.07.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.07.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
275.994,31 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
687.787,46 RSD
Ukupno:
963.781,77 RSD