Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.07.2019. godine

1.Prethodno stanje
10.629.952,34 RSD
2.Zaduženje
6.899.111,52 RSD
3.Odobrenje
143.376,00 RSD
4.Novo stanje
3.874.216,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.07.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.07.2019. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
5.706.577,50 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
193.054,02 RSD
3.Ostala plaćanja - Sredstva grada JN 22-19
999.480,00 RSD
Ukupno:
6.899.11,52 RSD