Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.07.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.159.050,46 RSD
2.Zaduženje
49.177,55 RSD
3.Odobrenje
171.203,00 RSD
4.Novo stanje
8.281.075,91 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.07.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.07.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
49.177,55 RSD
Ukupno:
49.177,55 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.07.2021. godine