Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.07.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.070.733,41 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
155.960,00 RSD
4.Novo stanje
6.226.693,41 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.07.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.07.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD