Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.07.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.734.842,43 RSD
2.Zaduženje
188.583,72 RSD
3.Odobrenje
153.876,00 RSD
4.Novo stanje
8.700.134,71 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.07.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.07.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
186.872,00 RSD
2.Ostala plaćanja
1.711,72 RSD
Ukupno:
188.583,72 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.07.2023. godine