Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.08.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.902.658,16 RSD
2.Zaduženje
152.822,20 RSD
3.Odobrenje
133.854,06 RSD
4.Novo stanje
4.883.690,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.08.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.08.2020. godine

1.Prevoz
1.607,50 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
126.214,70 RSD
3.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
152.822,20 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.08.2020. godine