Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.09.2019. godine

1.Prethodno stanje
10.245.184,25 RSD
2.Zaduženje
267.215,60 RSD
3.Odobrenje
3.655.630,50 RSD
4.Novo stanje
13.633.599,15 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.09.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.09.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
145.697,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
50.580,60 RSD
3.Ostala plaćanja
70.938,00 RSD
Ukupno:
267.215,60 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.09.2019. godine