Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.09.2022. godine

1.Prethodno stanje
12.115.643,66 RSD
2.Zaduženje
1.837.703,87 RSD
3.Odobrenje
179.296,00 RSD
4.Novo stanje
10.457.235,79 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.09.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.09.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
113.766,80 RSD
2.Energenti
1.674.181,22 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
49.755,85 RSD
Ukupno:
1.837.703,87 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 26.09.2022. godine